Bestanden aanleveren

Om tot een goed product te kunnen komen stellen wij uiteraard een aantal voorwaarden aan de door de klant aan te leveren digitale ontwerpbestanden.
De voorwaarden waaraan het artwork dient te voldoen staan duidelijk weergegeven in onze aanleverspecificaties waarin op een duidelijke en overzichtelijke manier aangegeven wordt hoe u de bestanden dient aan te leveren.
Deze aanleverspecificaties kunt bekijken of downloaden via onderstaande link.

Mocht u er alsnog niet uitkomen of niet over de benodigde opmaakprogramma’s beschikken dan is het uiteraard geen probleem de benodigde bestanden door ons te laten vervaardigen. De hiermee gepaard gaande kosten worden separaat aan u doorberekend en afhankelijk van de werkzaamheden vooraf met u gecommuniceerd.